Nieuws

NRVT heeft driehoofdig bestuur

Het NRVT heeft met ingang van 2 februari 2017 een driehoofdig bestuur. De Centrale Raad is unaniem akkoord gegaan met het aanstellen van de bestuursadviseurs Aart Hordijk en Ed Schless als bestuurders. Het bestuur bestaat nu uit Hamith Breedveld (voorzitter), Hordijk (secretaris) en Schless (penningmeester).