Nieuws

Initiatieffase van ontwikkelen ingrijpend veranderd

Sinds de crisis van 2008 is de opgave voor de vastgoedontwikkelingsmarkt ingrijpend gewijzigd, maar ook het speelveld van actoren. Al langere tijd ondergingen economie en samenleving aanzienlijke veranderingen. Succesvolle initiatieven zijn van wezenlijk belang voor de dynamiek van de vastgoedsector.