Disclaimer

Disclaimer & Privacy voorwaarden

1. Disclaimer

Vastgoed Match is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op onze website vermeld staat. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Door het bezoeken en gebruik maken van onze website gaat uw akkoord met deze disclaimer & privacy voorwaarden.

Voor meer informatie leest u hier onze privacy verklaring en onze disclaimer.

2. Privacy

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens wordt door Vastgoed Match verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook persoonsgegevens die via het internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking worden gesteld vallen onder deze wet.

2.1.1 Verwerking
Indien u per e-mail of webformulier persoonsgegevens aan Vastgoed Match verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en worden daarna vernietigd.

Uw persoonsgegevens worden door Vastgoed Match verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij huurovereenkomsten en ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. (Art. 43 Wbp)

2.1.2 Recht op inzage
Op uw verzoek zal Vastgoed Match u inzage geven in de door Vastgoed Match verwerkte gegevens, uw gegevens aanpassen of uw gegevens uit zijn bestand verwijderen.

2.2 Cookies
Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door de gebruikers.

3. Links naar derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites naar derden. Vastgoed Match heeft geen zeggenschap over de sites. Vastgoed Match is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en correctheid van deze sites en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit. 

4. Misbruik

Vastgoed Match zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijke bevoegde Nederlandse rechter. Vastgoed Match behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Vastgoed Match de toegang tot de webpagina monitoren.

5. Wijzigingen

Vastgoed Match behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer & privacy voorwaarden. Controleer daarom regelmatig onze disclaimer & privacy voorwaarden.